Entries from 2020-05-14 to 1 day

ก.ล.ต.เผย บอร์ดกำกับพัฒนาตราสารหนี้ประชุมนัดแรกวางแนวทางยกระดับ ecosystem

ก.ล.ต.เผย บอร์ดกำกับพัฒนาตราสารหนี้ประชุมนัดแรกวางแนวทางยกระดับ ecosystem ก.ล.ต.เผย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยผลการประชุม “คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้”ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 …